Validarea fișelor de înscriere la Examenul național de definitivare în învățământ - sesiunea 2018

Print

» Adresa ISJ_validarea fiselor de inscriere la definitivat.pdf

Last Updated ( Wednesday, 01 November 2017 16:15 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi