Lista unităților de învățământ cu personalitate juridică care au posturi vacante de director/director adjunct la data de 22.08.2017

Print

» vezi lista

Last Updated ( Tuesday, 22 August 2017 14:33 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi