Programarea şedinţelor publice de repartizare pe posturile publicate pe perioadă nedeterminată

Print

» PROGRAMAREA SEDINTELOR PUBLICE DE     REPARTIZARE PUBLICATE PE PERIOADA NEDETERMINATA.pdf

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi