Concurs directori - Lista finală a candidaților care nu îndeplinesc condițiile de înscriere la concurs

Print

» Lista finala a candidatilor care nu indeplinesc conditiile de inscriere la concurs.pdf

Last Updated ( Thursday, 13 July 2017 16:31 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi