Procedură privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice

Print

» PO_34848-29.06.2017_secretizare lucrari_tit_2017.pdf

Last Updated ( Friday, 07 July 2017 13:30 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi