Anunț titularizare - absolvenți 2017

Print

În atenția candidaților la concursul de titularizare – absolvenți promoția 2017, cu examenul de licență susținut și cu adeverință eliberată de către secretariatul facultății absolvite

Pentru a veni în sprijinul candidaților în situația mai sus menționată, Comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului de titularizare anunță  posibilitatea validării fișei de înscriere și  în ziua de marți, 11 iulie 2017, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași – corpul C, în intervalul 16.00 – 19.00.

Last Updated ( Friday, 07 July 2017 13:22 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi