Anunț - validarea fișelor de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017, pentru absolvenții 2017

Print

ANUNȚ

 

VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2017 PENTRU ABSOLVENȚII 2017 , SE FACE LA I.S.J. IAȘI, CORP C, SALA C7, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

  • JOI                          06.07.2017      ORELE 900 - 1500
  • VINERI                   07.07.2017      ORELE 900 - 1300
  • LUNI                      10.07.2017      ORELE 900 - 1500
Last Updated ( Tuesday, 04 July 2017 08:01 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi