Ierarhia la nivelul judeţului Iași a absolvenţilor clasei a VIII-a - 2017

» ISJ IASI_Ierarhie elevi pentru admiterea in liceu _ 3 iulie 2017.pdf

 

 

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi