IMPORTANT_Informații privind admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2017-2018 pentru candidații proveniți din alte județe

» vezi informațiile

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi