Repartizarea candidaților pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor la clasă

Print

» Repartizarea candidatilor pentru   sustinerea inspectiilor_probelor practice_2017.xlsx

Last Updated ( Wednesday, 31 May 2017 11:41 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi