Programarea validării fișelor de însceiere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante / rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017

Print

» vezi programarea

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi