Fișa de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate _2017

Print

» vezi fișa

Last Updated ( Tuesday, 16 May 2017 10:15 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi