CAIET DE SARCINI pentru achiziţia unor rafturi metalice necesare dotării arhivei Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi

» vezi caietul

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi