Lista punctajelor obținute de cadrele didactice titulare aflate în restrângere totală de activitate începând cu data de 01.09.2017

Print

» vezi lista

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi