Formular pentru depunere contestaţie la concursul de directori/directori adjuncti

Print

» Formular tipizat pentru depunere contestatie

Last Updated ( Friday, 18 November 2016 19:22 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi