GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE EVALUARE A CURRICULUM-ULUI VITAE ȘI A PROBEI DE INTERVIU - 31 octombrie 2016

Print

» programare_1-4 noiembrie.pdf

Last Updated ( Monday, 31 October 2016 14:36 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi