Comunicat - În atenția candidaților la concursul de ocupare a funcției de director/director adjunct

Print

» Comunicat.pdf

 

Repartizarea pe săli a candidaților

- Centrul special Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași

- Centrul special Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" Iași

Last Updated ( Tuesday, 11 October 2016 13:38 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi