Anunţ - Selecţia supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea fucţiilor vacante de director şi director adjunct

Print

» Anunt selectie supraveghetori.pdf

Last Updated ( Monday, 10 October 2016 15:11 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi