Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcților vacante de director și director adjunct

Print

1. Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcților vacante dedirector și director adjunct

2. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

3. Calendar

4. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

5. Fișele de post:

- Fise post directori.pdf

- Fise post directori adjuncti.pdf


6. Bibliografia

7. Lista documente necesare pentru înscriere concurs

8. Anexe la metodologie editabile

9. model certificat cf ordin 3177

10. Procedura inscriere concurs directori vs 6.pdf

11. NOTA_aplicare_art_3_alin_6_OMENCS_5080.pdf

12. Norme de aplicare a evaluării a curriculum-ului vitae prevăzut în anexa nr. 3 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

13. PDI/PAS unități de învățământ preuniversitar din județul Iași

14. Lista nominală a candidaților ale căror dosare au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct

15. Lista nominală a candidaților ale căror dosare au fost declarate respinse la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct

Last Updated ( Friday, 07 October 2016 15:16 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi