Rezultatele la Concursul judeţean pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 2016

Print

» rezultatele la concursul judetean pentru ocuparea posturilor.pdf

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi