Rezultatele finale la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate-2016

Print

» Note_finale_concurs_titularizare_03.08.2016.xls

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi