Rezultate inițiale la Concursul pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar 2016

Print

» Note_concurs 27.07.2016.pdf

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi