Titularizare 2016 - Repartizarea candidaților pe Centrele de concurs și săli

Print

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,

SESIUNEA 2016

 

Proba scrisă se desfăşoară în data de 20 iulie 2016, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

Accesul candidaţilor în centrul de concurs la proba scrisă se face în intervalul 8,00 – 9,00, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

 

Repartizarea candidaților pe Centrele de concurs și săli:

» CC1 repartizare candidati pt site_1.pdf

» CC2-repartizare candidati.pdf

» CC3 LPS Iasi - candidati pt 20.07.2016.pdf

Last Updated ( Tuesday, 19 July 2016 11:08 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi