În atenția candidaților înscriși la examenul de titularizare_2016

Print

» Candidati admisi la proba scrisa a examenului de   titularizare_2016.xlsx

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi