Repartizarea candidaților pentru susținerea inspecțiilor la clasă/ probelor practice

Print

» vezi repartizarea

Last Updated ( Thursday, 09 June 2016 12:28 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi