Lista finală cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate_2016

Print

» Punctaje finale Restrangere de activitate_2016.xls

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi