Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate_2016

Print

» vezi lista

Last Updated ( Tuesday, 08 March 2016 15:09 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi