Centralizator discipline concurs - încadrarea personalului didactic și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2016

Print

» centralizator.rar

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi