Repartizarea pe săli pentru concursul din 4.08.2015

Print

» REPARTIZAREA PE SALI A CANDIDATILOR PENTRU CONCURSUL DIN   4.08.2015.pdf

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi