Anunț desfășurare proba scrisă - Concurs județean de suplinire, 4 septembrie 2015

Print

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL JUDEȚEAN DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015


Proba scrisă se desfăşoară în data de 4 septembrie 2015, la Centrul de Concurs Colegiul  Național “Mihai Eminescu” Iași.

 

Accesul candidaţilor în centrul de concurs la proba scrisă se face în intervalul 8,30 – 9,00, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi