Anunț - desfășurarea probelor practice_3.09.2015

Print

ANUNȚ

 

Probele practice din cadrul Concursului județean de suplinire, organizat de ISJ Iași, se desfășoară în data de 3 septembrie 2015, astfel:

Chimie experimentală - Palatului Copiilor Iași, ora 11,00

Coregrafie – Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă” Iași, ora 11,00

Informatică – Colegiul “Costache Negruzzi” Iași, ora 9,00

Comunicare în limbaj mimico-gestual – Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași, ora 11,00

Mecanică, Transporturi rutiere – Liceul de Mecatronică și Automatizări, Iași, ora 10,00

Agricultură – Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară Iași, ora 10,00

Last Updated ( Wednesday, 02 September 2015 16:02 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi