Concursul județean de suplinire 2015

Print

ANUNŢ


Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, ISJ Iaşi organizează concursul judeţean de suplinire în data de 4 septembrie 2015.

Înscrierea candidaţilor se face în perioada 1-2 septembrie 2015, la ISJ Iaşi, Compartimentul Managementul Resurselor Umane.

La concursul judeţean de suplinire pentru calificaţi se pot înscrie:

- candidaţii care s-au înscris la concursul naţional 2015 în anul 2015, au fişă de înscriere, au susţinut şi au obţinut cel puţin nota cinci la inspecţiile la clasă sau la probele practice şi doresc să susţină şi la concursul judeţean aceeaşi disciplină;

- candidaţii care s-au înscris la concursul naţional 2015 şi care doresc să participe la concursul judeţean la o disciplină care necesită probă practică;

- candidaţii care nu s-au înscris la concursul naţional 2015 se pot înscrie NUMAI pentru posturi la discipline care necesită probă practică: arte, muzica, palate si cluburi copii, cluburi sportive şcolare, informatica, instruire practica.

Proba practică din cadrul concursului judeţean de suplinire se va susţine în data de 3 septembrie 2015, conform unei planificări ulterioare.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 4 septembrie 2015, în aceleaşi condiţii ca şi proba scrisă din cadrul examenului naţional de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar.

Cererea de înscriere se găseşte pe site-ul ISJ Iaşi, secţiunea Personal.

Centrul de concurs şi ora de începere a probei scrise se va afişa în data de 3 septembrie 2015, pe site-ul ISJ Iaşi.

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru care se va organiza concursul judeţean de suplinire va fi publicată pe site-ul ISJ Iaşi în data de 01 septembrie 2015.

» Cerere de inscriere.rar

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi