Ședinte de repartizare august 2015

Print

Graficul ședințelor de repartizare a posturilor didactice/catedrelor în luna august 2015

 

24.08.2015 – completări de normă titulari, detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată titulari, continuitate pentru detașare la cerere, detașare la cerere prin concurs/ concurs specific.

25.08.2015 – repartizarea candidaților cu media minim 5 la concursul din sesiunea 2015 (suplinire).

26.08.2015 - continuitate la suplinire conf.  art. 60 si art. 85 din Metodologie, repartizare candidați pe baza mediilor de la concursul din 2014 și/sau sesiunea 2013.

31.08.2015 – repartizarea posturilor în regim de plata cu ora.

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi