Candidați repartizati la proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2015

Print

» rep_tit-2015_ce1_racovita.xlsx

» Repartizare candidati Titularizare 2015 - CE 2.xlsx

» Candidati Centrul de concurs nr. 3.xlsx

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi