ANUNȚ VALIDARE FIȘE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPAREA A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PENTRU ABSOLVENȚII 2015

Print

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, ABSOLVENȚI 2015

 

 

VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE SE FACE LA COLEGIUL ECONOMIC NR. 1 IAȘI, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

9 IULIE 2015 – ORELE 9:00 – 15:00

10 IULIE 2015 – ORELE 9:00 – 15:00

13 IULIE 2015 – ORELE 9:00 – 12:00

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi