Anunț privind graficul inspecțiilor la clasă și a probelor practice

Print

În atenția candidaților înscrisi la concursul de ocupare a posturilor / catedrelor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar

În ziua de 27.05.2015 vor fi anunțate data și intervalul orar pentru a putea contacta  Unitatea școlară la care ați fost repartizați pentru susținerea inspecției la clasă/probei practice, în vederea  stabilirii graficului pentru desfășurarea acestora.

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi