Centrele de Examen pentru Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2015

Print

Centrele de Examen pentru Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2015, sunt:

-         Colegiul E Racoviță Iași

-         Liceul Teoretic D. Cantemir Iași

-         Școala Gimnazială T. Maiorescu Iași

Arondarea disciplinelor de examen la centrele de examen va fi afișată pe site-ul ISJ Iași la o dată ulterioară

Last Updated ( Tuesday, 26 May 2015 15:08 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi