Lista cadrelor didactice repartizate pentru susținerea inspecției la clasă/proba practică

Print

» vezi lista

Last Updated ( Friday, 05 June 2015 12:30 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi