PROGRAM VALIDARE FIȘE DE ÎNSCRIERE - TITULARIZARE 2015

Print

În atenția candidaților

înscriși la Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2015

PROGRAM VALIDARE FIȘE DE ÎNSCRIERE

VINERI, 22 MAI 2015 , ORELE 9,00 – 15,00

(învațământ primar; învațământ preșcolar; învațământ tehnic și învațămân special)

SÂMBĂTĂ, 23 MAI 2015, ORELE 9,00 – 15,00

(discipline de cultură generală)

DUMINICĂ, 24 MAI 2015, ORELE 9,00 – 15,00

(discipline de cultură generală)

LUNI, 25 MAI 2015, ORELE 9,00 – 12,00

(vocațional)

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi