În atenția candidaților la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2015

Print

Cererile de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar,  însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul comisiei judeţene de organizare şi desfăşurare a concursului care funcționează la Colegiul Economic Administrativ Iași, str. Sărărie nr. 35


Programul de înscriere este de luni până vineri, între orele 900 – 1500, în perioada 11 – 19 mai 2015

 

» FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2015)

» Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015

» LISTA POSTURILOR / CATEDRELOR VACANTE / REZERVATE PENTRU ANUL SCOLAR 2015 actualizată la data de 08.05.2015

Last Updated ( Friday, 08 May 2015 14:36 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi