Graficul pentru predarea vacantării pentru anul şcolar 2010-2011

Print

Graficul pentru vacantare 2010 (descarcă)

Last Updated ( Thursday, 18 February 2010 14:54 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi