OMECTS nr. 3081/27 ianuarie 2010 (plan cadru cl. a X-a)

Print

Ordin M.E.C.T.S. nr. 3081/27.01.2010 cu privire la aprobarea planului-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral. Document valabil începând cu data de 01.09.2010 (descarcă)

Last Updated ( Monday, 22 February 2010 11:54 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi