Repartiția profesorilor metodiști pentru anul școlar 2014-2015_definitivare și grade didactice

Print

-> vezi repartiția

Last Updated ( Friday, 19 December 2014 12:54 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi