În atenția candidaților ce doresc să susțină proba practică pentru postul de Limba Franceză - bilingv, pentru postul vacant de la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri"

Print

Programarea pentru susținerea acestei probe se poate face în data de 22 august 2014, între orele 10 - 15, și în data de 23 august, între orele 9.00-12.00, la sediul Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri" Iași, strada Costache Negri nr. 50.

Last Updated ( Friday, 22 August 2014 10:26 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi