Programare pentru sedința de repartizare a posturilor cu contract pe perioadă determinată (suplinire)

Print

» LISTA POSTURILOR PENTRRU CONCURS_actualizat 02_08.2014.xls

» programare_sedinta_SUPLINIRE.pdf

» Centrul nr 2 - rogramare repartizare suplinire 4.08.doc

» Centrul nr 3 - programare pe ore 4 august 2014.doc

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi