ANUNȚ - DEFINITIVAT 2014

Print

DEFINITIVAT 2014


EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - 2014, SE VA SUSȚINE ÎN DATA DE 14 IULIE 2014 LA COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI ÎNCEPÂND CU ORA 10,00.
Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00-8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.


 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi