Arondarea disciplinelor și programul de depunere a dosarelor pentru Concursul de ocupare a posturilor - 2014 la Centrele de concurs

Print

» Arondarea disciplinelor si program de depunere a dosarelor la Centrele de Concurs.xlsx

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi