Lista posturilor pentru concursul de ocupare a posturilor din învățământul preuniversitar 2014

Print

» LISTA POSTURILOR PENTRRU CONCURS_actualizat 13_05.2014.xls

Last Updated ( Tuesday, 10 June 2014 12:00 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi