LISTA CADRELOR DIDACTICE CARE AU DEPUS DOSAR ÎN ETAPA I DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI

Print

» Candidati_pretransfer_et_1.xls

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi