ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015

Print

» OMEN_3275_2014.pdf

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi